WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU
WINDSURFINGOWEGO


WIND

Deska Szkoleniowa

Deska Funboardowa

Zestaw Szkoleniowy

Zestaw Funboardowy

Pędnik

Pędnik junior

Pianka / Trapez


1 godzina

50 zł

60 zł

70 zł


80 zł

50 zł

40 zł

15 zł


3 GODZINY

100 zł

120 zł

140 zł

160 zł

100 zł

80 zł

30 zł1

DZIEŃ

250 zł

300 zł

350 zł

400 zł

250 zł

200 zł

80 zł2

DNI

350 zł

420 zł

490 zł

560 zł

350 zł

280 zł

120 zł3

DNI

450 zł

540 zł

630 zł

720 zł

450 zł

360 zł

150 zł4

DNI

550 zł

660 zł

740 zł

880 zł

550 zł

440 zł

180 zł1

tydzień

650 zł

780 zł

880 zł

1040 zł

650 zł

520 zł

200 zł


KARNET NA 

wypożyczenie sprzętu 

Zestaw Szkoleniowy

Zestaw FunboardowyKARNET 10 GODZ

630 zł

720 zł


KARNET 20 godz


1260 zł

1440 zł

Regulamin wypożyczalni sprzętu 3surfschool

1. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach od 9.00 do 20.00
2. Wypożyczającym może być tylko osoba pełnoletnia.
3. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
4. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
5. Wypożyczający zobowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu Bosmanowi oraz do poinformowania Bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia.
7. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu bosmanowi i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia w biurze.
8. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.
9. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w okolicy bazy 3surfschool.
10. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły 3surfschool pobiera się kaucję w wysokości ustalonej przez pracownika 3surfschool.
11. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
12. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
13. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w tym w szczególności odpowiada za jego zgubienie lub utratę.
14. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu pokrywa wypożyczający.
15. Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
16. Wypożyczany sprzęt może być używany tylko przez osobę wypożyczającą. Wyjątkiem jest wypożyczenie w ramach oferty rodzinnej.
17. Karnet można wykorzystać podczas całego sezonu, w którym został on zakupiony i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nie wykorzystane godziny z karnetu.
18. Sprzęt kitesurfingowy wypożyczamy osobom posiadającym umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr (ostrzenia) i posiadającym kartę IKO potwierdzającą opanowanie umiejętności odpowiadającym poziomowi IKO 3.
19. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływajacego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.
20. Obowiązkiem wypożyczającego jest zapoznanie się z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA i regulaminami obowiązującymi w bazie 3surfschool .