PRZECHOWALNIA
SPRZĘTU


PRZECHOWALNIA

Deska

Pędnik

Komplet (deska + pędnik)


1 DZIEŃ

30 zł

30 zł

40 zł


2 TyGODNIE

340 zł

340 zł

440 zł

Regulamin przechowalni sprzętu w 3surfschool

Do przechowywania przyjmuje się deski windsurfingowe, pędniki otaklowane oraz żagle, maszty i osprzęt spakowane w pokrowce. Sprzęt kitesurfingowy: deski, latawce wraz z osprzętem powinny być zabezpieczone w plecakach.

 

  1. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani z innego nielegalnego źródła.
  2. Przechowalnia jest czynna codziennie w okresie działania szkoły. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni (9-20) w obecności pracownika 3surfschool.
  3. 3surfschool nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie użytkowania go przez właściciela w ciągu dnia.
  4. 3surfschool nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku).
  5. Oddający sprzęt do przechowania obowiązany jest wypełnić i podpisać druk przechowalni.
  6. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia musi to być zgłoszona.
  7. Opłatę za deklarowany okres przechowania pobiera się z góry.
  8. W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera się dodatkową opłatę wg cennika.