WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU
WINDSURFINGOWEGO


WIND

Deska Szkoleniowa

Deska Funboardowa

Zestaw Szkoleniowy

Zestaw Funboardowy

Pędnik

Pianka

Trapez


1 godzina

30 zł

40 zł

50 zł

60 zł

30 zł

10 zł

10 zł


3 GODZINY

75 zł

100 zł

125 zł

150 zł

75 zł

30 zł

30 zł1

DZIEŃ

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

150 zł

50 zł

50 zł2

DNI

225 zł

300 zł

375 zł

450 zł

225 zł

90 zł

90 zł3

DNI

300 zł

400 zł

500 zł

600 zł

300 zł

120 zł

120 zł4

DNI

375 zł

500 zł

625 zł

750 zł

375 zł

150 zł

150 zł1

tydzień

525 zł

700 zł

875 zł

1050 zł

525 zł

210 zł

210 zł


KARNET NA 

wypożyczenie sprzętu 

Zestaw Szkoleniowy

Zestaw FunboardowyKARNET 10 GODZ wypożyczenia SPRZĘTU

450 zł

540 zł


KARNET 20 godz

wypożyczenia SPRZĘTU

850 zł

1020 zł

Regulamin wypożyczalni sprzętu 3surfschool

1. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach od 9.00 do 20.00
2. Wypożyczającym może być tylko osoba pełnoletnia.
3. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
4. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
5. Wypożyczający zobowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu Bosmanowi oraz do poinformowania Bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia.
7. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu bosmanowi i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia w biurze.
8. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.
9. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w okolicy bazy 3surfschool.
10. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły 3surfschool pobiera się kaucję w wysokości ustalonej przez pracownika 3surfschool.
11. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
12. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
13. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w tym w szczególności odpowiada za jego zgubienie lub utratę.
14. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu pokrywa wypożyczający.
15. Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
16. Wypożyczany sprzęt może być używany tylko przez osobę wypożyczającą. Wyjątkiem jest wypożyczenie w ramach oferty rodzinnej.
17. Karnet można wykorzystać podczas całego sezonu, w którym został on zakupiony i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nie wykorzystane godziny z karnetu.
18. Sprzęt kitesurfingowy wypożyczamy osobom posiadającym umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr (ostrzenia) i posiadającym kartę IKO potwierdzającą opanowanie umiejętności odpowiadającym poziomowi IKO 3.
19. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływajacego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.
20. Obowiązkiem wypożyczającego jest zapoznanie się z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA i regulaminami obowiązującymi w bazie 3surfschool .

Zamknij