KITESURFING
DLA
DZIECI

Zarezerwuj Online poniżej


KITESURFINGU DLA DZIECI

Poziom IKO 1,2,3

Poziom IKO 1+2 


Poziom IKO 1+2+3

Lekcja pojedyńcza

Lekcja bez sprzętuczas  szkolenia

4 godz.

 8 godz.

 12 godz.

1 godz.

1 godz.


indywidualnie

1 osoba

1000 zł

2000 zł

3000 zł

250 zł

150 złgrupowo

2 osoby

800 zł/osoba

1600 zł/osoba

2400 zł/osoba

230 zł/osoba

100 zł/osoba

Cena kursu zawiera cały niezbędny ubiór i sprzęt kitesurfingowy potrzebny do lekcji : pianka, kamizelka asekuracyjna, kask, trapez z leashem, latawiec , deska .

Rozliczenie lekcji na podstawie powyższego cennika odbywa się za lekcje odbyte a nie zadeklarowane. Czyli jeśli kursant nie wypływa wszystkich zaplanowanych godzin otrzymuje zwrot pieniędzy. Płaci jedynie za wypływane godziny wg cennika.

Na koniec kursu rejestrujemy kursanta w systemie IKO (International Kiteboarding Organization) dzięki czemu po osiągnięciu umiejętności samodzielnego już pływania będzie miał możliwość wypożyczania sprzętu kite we wszystkich szkołach kite na świecie.

Przy rezerwacji i opłaceniu z góry powyżej 12 godz. lekcyjnych obowiązuje stała cena 200 zł/godz.Najczęściej zadawane pytania

Na kurs kitesurfingu powinieneś zabrać ze sobą klapki, kąpielówki i ręcznik.
Jeśli jest słońce przydadzą się okulary przeciwsłoneczne na gumce aby nie zgubić gdzieś w wodzie, czapkę z daszkiem oraz porządny krem do opalania.
Jeśli masz własną piankę, kamizelkę asekuracyjną używasz trapezu lub butów do sportów wodnych to nie zapomnij również o tych rzeczach.

Jadąc główną drogą skręć w ul.Sosnową (przy żubrze) Kierując się do zatoki jesteśmy po lewej stronie od wejścia na promenadę.1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu windsurfingowym lub kitesurfingowym jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki, która w przypadku rezygnacji zostanie zamieniona na voucher na kwotę zaliczki. Voucher można wykorzystać na dowolną usługę szkoły w wybranym przez siebie terminie. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki.

3. Kursy są płatne z góry pierwszego dnia. W przypadku założonej rezerwacji kursu dopłaty do zaliczki dokonujemy w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 15 minut przed umówioną lekcją.

5. Kursant powinien umawiać się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze szkoły.

6. Lekcję można odwołać na co najmniej 2 godziny przed zarezerwowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Niewykorzystane godziny lekcyjne, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można będzie wykorzystać w innym dowolnym terminie –  nie dotyczy ta zasada windsurfingowych kursów grupowych i półkolonii wind&kite.

8. Szkoła 3surfschool nie gwarantuje dowozu kursantów kitesurfingu do miejsca zajęć. W przypadku lekcji kitesurfingu prowadzonych na innych spotach niż lokalizacja szkoły, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia windsurfingu i kitesurfingu udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz przyjmowania ich podczas szkolenia.

11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest używać kamizelkę asekuracyjną oraz kask ochronny (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie polecenia i ćwiczenia wydane przez instruktora.

13. W przypadku niedyspozycji lub innych ograniczeń kursant jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

14. Kursant ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt jest sprawny technicznie.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów technicznych kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym instruktora lub innego pracownika 3surfschool .

15. Kursant jest zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika 3surfschool . W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

16. Z chwilą przekazania uczestnikowi szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie, kradzież oraz zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Zamknij